Peurakaira
är ett ödemarksområde som förvaltas av Forststyrelsen. Området består av gammelskog, urskogar och träskmarker och gränsar till Sodankylä och Enare kommuner. Forststyrelsen har klassificerat en stor del av Peurakaira som ekonomiskog, vilket innebär att skogarna hotas av avverkningar. Peurakaira utgör ett av Finlands största urskogsområden som inte har införlivats i de befintliga skyddsområdena.

De centrala delarna av Peurakaira har hittills besparats från avverkningar på grund av besvär som inlämnats av Lapplands renbeteslag. Forststyrelsen och renbeteslaget kom överens om att freda området till slutet av december 2003. Områdets öde är oklart nu då tidsfristen har löpt ut.

Kliv in i skogenů

* Lapplands renbeteslag är Finlands tredje största renbeteslag som är verksamt i södra delen av det samiska hembygdsområdet.

Största delen av renbeteslagets renar ägs av samer som är bosatta i Vuotso by. Peurakaira är den viktigaste betesmarken för Lapplands renbeteslag. Gammelskogarna i Peurakaira är rikligt bevuxna med skägglav som är viktig föda för renarna vintertid. Området hyser också mycket marklav.

Peuraren (jämför poro på finska)
Kaira lappländsk ödemark. Den sista ödemarken smulas sönder: nya vägar spjälker uråldriga vildmarker, därefter följer avverkningarna.

suomeksi in English sámegillii på svenska
Greenpeace